fotosz.nl - Fotografie Stichting Zuid NederlandLezingen
In het seizoen 2017-2018
organiseert fotosz.nl
weer een serie inspirerende
lezingen.

donderdag 19 april 2018
Willem Popelier

Meer informatie...
 

 
  Fotografie Stichting Zuid Nederland (fotosz.nl)

is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht om de autonome fotografie in Zuid Nederland
te stimuleren door middel van een aantal activiteiten.

De stichting werkt bij de uitvoering van deze activiteiten samen met Galerie Pennings,
de oudste, nog actieve galerie gespecialiseerd in fotografie in Nederland.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten! info@fotosz.nl

Fotosz.nl wordt Pennings Foundation

De verhuizing van Galerie Pennings in Eindhoven enkele weken geleden naar het naastgelegen pand, Geldropseweg 63, heeft alles te maken met haar wens meer activiteiten te ontplooien. Galeriehouder Petra Cardinaal: “We streven ernaar binnen enkele jaren uit te groeien naar een centrum voor fotografie, videokunst en new media art. In het zuiden van het land is daar behoefte aan, er is nog geen permanente plek voor deze kunstvormen in het zuiden. Eindhoven is alleen al vanwege het innovatieve karakter van de stad een geschikte locatie.”

Nieuwe naam
Galerie Pennings heeft in 2008 Fotografie Stichting Zuid Nederland (fotosz.nl) opgericht om samen met de galerie allerlei activiteiten mogelijk te maken, zoals lezingen, portfoliobesprekingen, tentoonstellingen en een fotoboekenbeurs. Galerie Pennings gaat haar activiteiten verder uitbreiden onder de nieuwe naam Pennings Foundation.

Uitbreiding activiteiten
De nieuwe grote ruimte biedt de mogelijkheid meerdere exposities naast elkaar te organiseren. Met een bredere aanpak en cross-overs met andere kunstvormen beoogt de organisatie een breed publiek te bereiken. Te denken valt aan cursussen, workshops en masterclasses voor een breed publiek, van de middelbare scholier tot de professionele kunstenaar. Inmiddels hebben DuPho en de Fotoacademie hun weg naar Pennings Foundation al gevonden voor het organiseren van bijeenkomsten en workshops in het zuiden van het land. Ook staan er al presentaties op het programma die in samenwerking met andere culturele instellingen in Eindhoven worden georganiseerd.

Subsidie
Een subsidie van Stichting Cultuur Eindhoven maakt het mogelijk een aanzet te geven voor genoemde nieuwe ontwikkelingen en te komen tot een nieuwe plek voor kunst en cultuur in Eindhoven.

www.penningsfoundation.com